31.Liceul Teoretic "MIHAI VITEAZUL"


32. School "Ali Iber Neza"


33. Școala Gimnazială Ștefan Bârrsănescu Iași


34.  Primary school Nevena Georgieva- Dunja


35.  Scoala Gimnaziala  Comuna Lapusata


36. Școala Gimnazială Comuna Puchenii Mari


37. Doria d'IStria TIRANA


38. kindergarten "Pchelitsa"

Дървото

 Символика на дърветата

Дървото е земен аналог на световното, космическото дърво. Символ нa живота, то свързва световете – земния и небесния, човешкия и този нa сенките. Корените му сочат надолу, към земята и всичко, с което се свързва земята в митологичен план, стволът му е по посока на висините, короната, клоните и цветовете са самите висини. Като медиатор между световете дървото участва във всички ритуали на преход, прекрачване, пътуване между тях. Зеленото дърво е знак за живот, сухото – за болест. При първото подстригване детенцето сяда под зелено дърво. На зелено дърво закрепват и отрязаната косица – да расте високо и здраво, да стои и да е силно като него. Плодните дървета винаги носят добър благослов, за изобилие, здраве, многолюдна челяд. Магията им действа и когато са само материал за обредните вещи – сватбено знаме, кумово дръвце, дръвце на царя на коледарите и др.

Дъб

Свещеното дърво на Перун, върховния бог на мълнията. Смята се за световно дърво, модел на света. От него е бъдникът на Бъдни вечер. Миросването на дървото го прави още по-свято. С пръчки или шумки от дъб влиза полазникът на Игнажден. От дъб са бухалката за пране, кобилицата. От дъб се правели оброци, а там, където не е имало църква, хората са се молели при вековни дъбове, правели са там курбани, особено за светците Градушкари. Под клоните на дъб преспиват болни или се провират под корените и се надяват на изцеление и чудо.

Ела

Елата расте далече по високите и стръмни върхове, където други дървета не стигат. Ели ограждат отвсякъде планинските чисти и непристъпни езера, в които се къпят далече от хорските очи дивни и страшни същества. Сигурно заради това народът ни е съхранил към бора и елата тайнствен, почти мистичен респект.

Елата е символ на невинност и радост. И сватбените ритуали веднага й отреждат място заради тях. На много места, украсена и накичена като за светъл празник.

Стройна, висока и тънка, елата е магическо пожелание за здраве и успехи. В народните песни се появява като двойник на мома красавица, сестра на двама стройни братя, невеста, излизаща от бащиния си двор.

Дълги години борината била единственото светило. Затова и до днес дървото се свързва с огъня и светлината.

 

Леска

Леската е свещено и лековито дърво. В народната представа леската гони зли сили и болести и в тази си роля присъства в редица ритуали (гонене на змии на Благовец), от леска са тоягите на коледарите и на русалиите, сурвачките на децата.

Овощно дърво (дюля, слива, круша…)

Символ е на плодовитост и магия за изобилие, род, челяд. А може би, за да напомнят за онази роля, която има космическото дърво – да свързва световете, да бъде медиатор между нашия и другия свят.

Орех

Орехът е свързан с живота на човека . Ореховото дърво, асоциирано като дърво на живота.

Кое е най-високото и най-старото дърво в България?

Най-високото дърво установено досега в България е Смърч (Abies abies) в резервата "Парангалица", Рила, с височина 46 метра. Най-старото дърво обективно измерено е Летния дъб (Quercus robur) в село Гранит, известен като Гранитски дъб, възрастта, на който е над 1600 години.

Колко вида дървета растат в България?

Това не е лесен въпрос. Според нас в България се срещат около 83 вида дървета.

 

Шепот на дърво

Необходими материали:

лекарски слушалки

Очаквани резултати:

- запознаване с възходящия воден ток в дърветата, разбиране значението на падналото

дърво като местообитание

- развитие на сетивата, на логическо и аналитично мислене, на умение за наблюдение/

изследване, за работа в екип

Описание:

• Разделете децата на малки групи и им дайте лекарски слушалки.

• Поставете им задача да потърсят дърво с големи корени или паднало.

• Обяснете им как да „преслушат“ корените на дървото или части от падналото дърво – да

поставят лекарските слушалки; трябва да са тихи и да не говорят.

• Дайте им десетина минути (или повече според интереса на децата и големината на групата),

нека всяко дете от групата се опита да чуе какво се случва в едно дърво и после ги съберете в

кръг с окарината.

• Обсъдете кой какво е чул. Нека да дадат предположения какво са чули от корените и какво -

от падналите дървета. Приемайте всякакви предположнения и фантазии.

• Очаква се от корените на дърветата да се чува как водата се качва нагоре, а на падналите

дървета – животът вътре (движението на насекоми).

• Обяснете им за възходящия воден ток – как дърветата с техните корени засмукват водата

под земята и я изкачват нагоре по стъблото си чак до листовета, че листовета са тези, които

с вода, въздух и слънчева светлина правят храна за цялото дърво, за да може то да расте и да се

развива.

• Обяснете и за живота в падналите дървета – как в тях се нанасят най-различни обитатели,

предимно бръмбари, чието движение са чули, но падналите дървета са важни местообитания и

източник на храна за още много организми (други насекоми, влечуги, бозайници). В тях могат да

живеят прилепи, златки и др. От тях се хранят гъби, други растения и птици. Но понякога в такива

дървета могат да се навъдят вредни за гората насекоми и тогава трябва да се вземат мерки да

не се разпространяват.

 

·       What do trees need to survive? (sun, soil, water, air)

·       How are trees useful to people? (food, wood, air, shade)

·       How are trees useful to other living things? (shelter, food, air)

 

 

Разходка в гората – Росица Талева, 7 г.

  Приказките  Приказки  Разходка в гората –…

В красива малка къщичка до гората живеело семейство с двете си дечица Томи и Аника. Една сутрин тяхната мила майка ги помолола да отидат и да съберат от гората пресни плодове и гъбки, за да им сготви гъбена кашичка. Тя им дала една дървена кошничка и им казала да не се отдалечават много от дома им.

Томи и Аника отишли в гората и докато съирали плодове и гъбки едно бяло зайче изкочило от храстите. Те започнали да подскачат заедно с него и да се забавляват, но когато то се скрило те разбрали, че са навлязали много навътре в гората и са изгубили пътя за дома си. Като вървели по една тясна пътечка, стигнали до малка дървена къщичка. Почукали на вратата и им отворил един белобрад старец. Томи и Аника му разказали как докато събирали плодове и гъби се изгубили и го помолили да пренощуват при него, тъй като на вън вече се смръчавало. Старецът ги поканил, нагостил ги и ги сложил да спят. На сутринта за да му се отблагодарят, те му подарили кошницата с плодовете и гъбките. Той от своя страна им подарил една катеричка и им казал, че тя ще им покаже пътя до вкъщи.

Катеричката започнала да подскача от конче на клонче, а те тичали след нея по пътечката сред гъстата гора. Томи и Аника стигнали до дома си, а отпред на верандата видяли своята майка, която плачела за дечицата си. Когато ги видяла се затичала към тях и ги прегърнала силно. Толкова била щастива, че ги вижда живи и здрави, а Томи и Аника обещали винаги да я слушат и да не се отдалечават от дома.

Вълшебната гора – учениците от II В клас на ОУ “Св. Кл. Охридски”, гр. Хасково

  Приказките  Приказки  Вълшебната гора – учениците…

Някога, мнооооого отдавна, някъде, далеч от тук имало една гора. Хората казват, че тя била вълшебна. Защо ли? Защото нейните дървета раждали вълшебни плодове, който ги опитал, ставал по-добър.

През гората течала бистра рекичка, но в дълбините и имало тъмна пещера. В нея  живеела вещица зла, която мразела добрите дела. Тя решила да се оттърве от дърветата с вълшебни плодове. През деня тя унищожавала дърветата, а през нощта идвали братче и сестриче и със събрани от тях семенца , засаждали нова гора. Днес тъй, утре тъй, ядосала се вещицата и намислила да улови добрите деца, за да не и пречат на пъклените дела.

Една нощ вещицата се превърнала в сова и изчакала да се появят малките природолюбители. Докато децата пръскали семенцата, тя се спуснала и ги грабнала с острите си закривени нокти.Затворила ги в един кафез и го занесла в гнездото на ястреба.

– Нали е хищна птица, ще ги разкъса и няма кой да ми се пречка в моята гора-помислила си тя.

Ястребът в това време бил на лов,а в гнездото били само яйцата, от които чакал да се появят неговите малки ястребчета. Но… от топлината на децата, се излюпили яйцата. Записукали гладни малките птички. Децата се сетили за семенцата и ги нахранили. Ястребът се завърнал, недоволен ,че не е успял да улови нищичко. Отдалеч съзрял неканените гостенчета и се спуснал да ги разкъса, но неговите рожби едно през друго му заразказвали как децата се погрижили за тях, как са ги нахранили, как са станали приятели…Зачудил се ястребът как да постъпи с децата. Мислил, мислил, но нищо не измислил.Затова решил да отиде за съвет при Бухльо Умников – признат горски мъдрец. Понесъл ги на здравите си криле и право пред дома на мъдреца. Разказал му всичко от игла до конец. Бухльо Умников не мислил дълго, а направо отсякъл:

– Съюзете се всички живи твари, живеещи в нашата гора, срещу вещицата зла, защото „Сговорна дружина, планина повдига!”.

Извикали враната и и поръчали да разнесе навред из гората новината:

– Сбирайте се , животинки всички

и  големи и мънички,

за да победим вещицата зла

и да спасим нашата гора!

Долетяли мушички и птички, допълзяли гущерчета и змийчета, дори показали слепи главички къртици и къртички, дошли вълци, мечки и лисички… Всички обсъждали, разсъждавали, но не могли да измислят нищо. Тогава се чуло плахото треперещо гласче на една малка мравчица :

– Да я нахраним с вълшебни плодове, така ще стане добра и…

– Ура! Браво, работливке! Как не се сетихме?!! – развикали се животните .

Речено ,сторено! Дали една круша на Бобърчо и той мигом се гмурнал в родната река. Намерил тъмната пещера и що да види? Вещицата спи дълбоко, а на огнището къкри чорбица. Метнал в нея крушата и се върнал доволен на сушата.

Събудила се вещицата прегладняла, излапала вкусната чорбица и за радост на животинки и дечица, вече правела само добри дела и се грижела за вълшебната гора.

Приказката свършва тук, но ,вий дечица, не правете на родителите напук! Яжте вкусни плодове, защото … може да са от вълшебните!!!

 

 


39. Scoala Primară Mărtinești

Tree-Europe, English class, Mărtinești Primary School, Hunedoara county, Romania. May, the 9th, 2019.

We have planted nuts because we thought as educators that it is important for kids to understand where life starts from and that growing requires time, patience and also resilience. We will wait and see if our nuts will give us any life.

This empowers caring and looking after something we collectively made and enjoying putting our hands together and creating room for life to grow at its own pace and rhythm.

The best life lesson ever.

We also talked about Tree-Europe and the benefits of hugging nut trees. We even ate nuts to become aware of the blessings of nature.

We can teach English by using the world around us and creating unique experiences for our learners and God, planting is indeed therapy…

 


40. Colegiul Tehnic C F.Unirea Pascani